POLANA V3

stężony środek do dezynfekcji na bazie aldehydów

ZAKRES STOSOWANIA

POLANA V3 jest przeznaczona do dezynfekcji:

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

SKŁAD

Formaldehyd, glutaral, czwartorzędowe związki amoniowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Dezynfekcje prowadzi się przez rozpylenie środka na powierzchniach obiektu i wyposażeniu technologicznym z wyłączeniem inwentarza, produktów i wyrobów gotowych.

W pomieszczeniach inwentarskich po zakończeniu procesów dezynfekcji przed wprowadzeniem zwierząt należy wywietrzyć pomieszczenie (otworzyć okna, drzwi, włączyć wentylatory).

Roztwory robocze przygotowuje się przez dodanie odpowiedniej ilości środka POLANA V3 do odmierzonej ilości wody.

Dezynfekcje na powierzchniach gładkich (np. metale, glazura, tworzywa sztuczne, ściany pokryte farbami zmywalnymi itp.):
Przeprowadzać roztworem o stężeniu 1,0%. Stosować 1 litr roztworu na 3–4m² powierzchni. Przed spryskaniem roztworem dezynfekcyjnym powierzchnia winna być wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.
Dezynfekcje na powierzchniach porowatych (np. beton, ściany nie pokryte farbami zmywalnymi, itp.)
Przeprowadzać roztworem o stężeniu 1%. Stosować 1 litr roztworu na 3-4m² powierzchni. Przed spryskiwaniem roztworem dezynfekcyjnym powierzchnia winna być wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.
Maty i wanny dezynfekcyjne
Stosuje się roztwór o stężeniu 1,0%. Wymiana płynu 1–2 razy w tygodniu, w zależności od stanu zanieczyszczenia.
Dezynfekcja powietrza
Preparat rozpylać w stężeniu 1% w postaci aerozolu. Stosować 1,5–2 litrów środka na 1000 m³ kubatury.
Nie stosować w obecności zwierząt i roślin!

©2005-2021 Transvet oraz licencjodawcy - wszystkie prawa zastrzeżone
projekt i realizacja Jolibord Media