POLANA ME

enzymatyczny środek przeznaczony do mycia instalacji membranowych

ZASTOSOWANIE

Środek POLANA ME jest przeznaczony do mycia urządzeń do filtracji membranowej w zakładach przemysłu spożywczego. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując POLANA ME w połączeniu z alkalicznym roztworem myjącym sporządzonym na bazie POLANA MA.

WŁAŚCIWOŚCI

SKŁAD

Mieszanina enzymu i związku powierzchniowo czynnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie urządzeń i instalacji do filtracji membranowej:
  • stężenie: 0,1–0,2%
  • temperatura: 45°C–65°C
  • czas kontaktu: 20–60 minut

Parametry procesu mycia należy dostosować indywidualnie do typu instalacji i rodzaju zabrudzenia. Odmierzoną ilość środka należy dodawać stopniowo w trakcie cyrkulacji lub wymieszać dokładnie środek w zbiorniku buforowym. Po zakończeniu mycia należy wypłukać instalacje wodą (permeatem po odwróconej osmozie) do uzyskania pH wody płuczącej.


©2005-2022 Transvet oraz licencjodawcy - wszystkie prawa zastrzeżone
projekt i realizacja Jolibord Media