POLANA A10 agri

alkaliczny niepianowy środek myjący

ZASTOSOWANIE

Środek POLANA A10 agri jest przeznaczony do mycia pomieszczeń, urządzeń, maszyn i instalacji (tj. tanki, autocysterny, rurociągi, pasteryzatory itp.), mycia pojemników w myjkach automatycznych, mycia w układach zamkniętych typu CIP w budynkach inwentarskich.

WŁAŚCIWOŚCI

SKŁAD

Mieszanina substancji alkalicznych, sekwestrantów, deflokulantów, substancji kompleksujących i emulgujących.

DAWKOWANIE

W pełnym zakresie stężeń od 1,0% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia jego grubości oraz twardości wody. Zalecane stężenia: 1,0–3,0%.

SPOSÓB UŻYCIA

Przemyć instalację (urządzenie) wodą, następnie wprowadzić roztwór środka, pozostawiając go w instalacji (urządzeniu) przez 15–20 minut. Umytą instalację (urządzenie) przemyć wodą. Stosowanie preparatu w podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

Mycie urządzeń i instalacji odbioru i magazynowania mleka:
  • stężenie: 1,0–2,0%
  • temperatura: do 80°C
Mycie pasteryzatorów:
  • stężenie: 2,0–3,0%
  • temperatura: 60°C–95°C
Mycie pojemników w myjkach automatycznych:
  • Dawkowanie w pełnym zakresie stężeń od 0,5% roztworu wodnego w zależności od rodzaju zabrudzenia oraz twardości wody. Zalecane stężenia 1,0–4,0%.

©2005-2021 Transvet oraz licencjodawcy - wszystkie prawa zastrzeżone
projekt i realizacja Jolibord Media