Higiena w gospodarstwach drobiarskich

ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI W GOSPODARSTWACH DROBIARSKICH

 • Opis
 • Tabela

Mycie alkaliczne urządzeń i pomieszczeń

 • PolanaA10p — skoncentrowany alkaliczny, pianowy środek do mycia urządzeń i pomieszczeń (ściany, itp.)

Mycie alkaliczne połączone z dezynfekcją

 • Polana914 — alkaliczny niepianowy środek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej, jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń, instalacji, pojemników, skrzynek w myjkach automatycznych. Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • PolanaA20 chloral — alkaliczny pianowy środek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej.

Mycie kwaśne urządzeń i pomieszczeń

 • PolanaK100 — skoncentrowany, niepianowy kwaśny środek do usuwania osadów mineralnych. Przeznaczony do mycia urządzeń i instalacji.
 • PolanaK100p — pianowy kwaśny środek przeznaczony szczególnie do usuwania osadów mineralnych i organicznych, np. zanieczyszczenia ze ścian.

Mycie kwaśne połączone z dezynfekcją

 • PolanaK100p plus — pianowy środkek myjący z dodatkiem substancji antybakteryjnej, przeznaczony do usuwania osadów mineralnych i dezynfekcji urządzeń, ścian, podłóg za pomocą urządzeń pianotwórczych.

Dezynfekcja urządzeń i pomieszczeń

 • PolanaDEKSON — kwaśny niepianowy środek dezynfekcyjny. Zawarte w składzie: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru i kwas octowy zapewniają szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego.
 • PolanaV3 — wieloskładnikowy środek dezynfekcyjny zawierający: formaldehyd, aldehyd glutarowy, czwartorzędowe związki amoniowe. Posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego. Niszczy bakterie Gram(+) i Gram(–), wirusy oraz grzyby i drożdże.

Higiena rąk

 • PolanaMDR — bezzapachowe mydło w płynie do mycia rąk.
 • PolanaMDR plus — bezzapachowe mydło w płynie do mycia rąk z dodatkiem substancji antybakteryjnej.
 • PolanaDDR — płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania.
pomieszczenie, urządzenie, proces mycie i dezynfekcja mycie dezynfekcja
Kurniki (ściany, podłogi, sufit) PolanaA20 chloral
PolanaK100p plus
PolanaA10p
PolanaK100p
PolanaDEKSON
V3
Poidła, linie PolanaK100p plus
PolanaA20 chloral
PolanaK100
PolanaK100p
PolanaDEKSON
Ręce pracowników PolanaMDR plus PolanaMDR PolanaDDR
 

©2005-2022 Transvet oraz licencjodawcy - wszystkie prawa zastrzeżone
projekt i realizacja Jolibord Media